EU projekt

EU projektNaziv projekta: Opremanje Ali Kebaba poslovnica naprednim IKT poslovnim sustavima

Korisnik: VALBO SNAGA d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0487

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

 

Opis projekta:

Projektom se planira ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja za unaprjeđenje i optimizaciju internih i vanjskih poslovnih procesa tvrtke. Također se planira i provođenje aktivnosti promidžbe i i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU kao tijela koje financira projekt, te provođenje aktivnosti nabava i implementacije projektnih aktivnosti.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice domaćeg gospodarstva, te na taj način doprinijeti cjelokupnom razvoju domaćeg gospodarstva i razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je optimizacija poslovanja i unaprjeđenje tržišnog nastupa uvođenjem naprednih IKT rješenja i s time povezano hardverskih uređaja u poslovne procese tvrtke.

 

Rezultati:

1. Uvedena IKT poslovna rješenja u procese tvrtke

2. Unaprijeđeni poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja

3. Povećani prihodi od prodaje, uključujući prihode od izvoza

4. Osigurano dodatno zapošljavanje

 

Ciljne skupine

1. Postojeći i budući djelatnici tvrtke koji će steći nova stručna znanja o radu s IKT rješenjima

2. Klijenti tvrtke kojima će se isporučiti kvalitetne usluge

3. Javnost koja će biti upoznata s projektom financiranim iz EU fonda

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 6
  • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKTa: 8
  • Povećani prihod od prodaje: 1.874.891,00 HRK
  • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 382.945,37 HRK

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.000.060,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 617.114,63 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.01.2020.-20.04.2021.

E-mail: info@alikebaba.hr
 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća VALBO SNAGA d.o.o.


Thank you, Your e-mail address was received.